VerzendkostenVERZENDKOSTEN BINNEN NEDERLAND
Voor alle bestellingen tot 5 kg betaalt u € 6,95 verzendkosten.
Voor alle bestellingen tot 10 kg betaalt u € 6,95 verzendkosten.
Voor alle bestellingen tot 20 kg betaalt u € 13,25 verzendkosten.
Voor alle bestellingen tot 30 kg betaalt u € 13,25 verzendkosten.
Verzendkosten zijn inclusief verpakking

VERZENDKOSTEN BELGIE
Verzendkosten buiten Nederland vanaf € 19,50.
Verzendkosten zijn inclusief verpakking

LEVERTIJDEN
MBS-RACING probeert uw bestelling binnen 15 werkdagen bij u te bezorgen. Dit is wel afhankelijk van welke betaalmethode u kiest.
Als de bestelling op voorraad is en de betaling is voor 17:00 ontvangen dan wordt de bestelling die dag nog verstuurd en de volgende werk dag geleverd.
Leveringen in Nederland worden meestal binnen 1-5 werkdagen geleverd.
Leveringen buiten Nederland worden meestal binnen 1-14 werkdagen geleverd.

BESTELLING ZELF AFHALEN
Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in Geulle. Zodra uw bestelling voor u klaarstaat nemen wij telefonisch of via de mail contact met u op voor een afspraak. Kom niet op eigen gelegenheid want dan kan het zijn dat u onverrichter zaken naar huis gaat.
Afhalen is (met een gemaakte afspraak) mogelijk op onze openingsuren.
Let op: u betaald altijd vooraf !

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, Post NL. Bestellingen met meer dan 3 of 4 dozen of groter dan 1 meter of zwaarder dan 30kg worden met een koeriers dienst verzonden.
MBS-RACING streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland en België.
Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt MBS-RACING zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van MBS-RACING.
Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
MBS-RACING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.


WAT TE DOEN BIJ RETOURNEREN
Als de producten niet aan uw verwachtingen voldoen, mag u ze, mits ongebruikt en in originele verpakking, retourneren. Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is MBS-RACING genoodzaakt u de verzendkosten in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan MBS-RACING kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, fax of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer of bestelnummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig.
Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer,
waarvan u de betaling aan MBS-RACING heeft gedaan, dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd MBS-RACING in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.
Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens MBS-RACING ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.
Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van MBS-RACING.
Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan MBS-RACING. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van MBS-RACING. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken.
Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.
MBS-RACING zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van MBS-RACING. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal MBS-RACING de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.